Bestyrelsen

Formand:
Anne Bodil Larsen, Nybrogade 4, 4800 Nykøbing F.
Psykolog
Mail: [email protected]

Næstformand:
Mike Jepsen
Østre Landevej 22, 
4930 Maribo

Leder af Lolland Ungdomsskole og UU Lolland
Mail: [email protected]

Bestyrelsesmedlem:
Ida Byrge Sørensen, Refshalevej 20, 4930 Maribo.
Centerchef for Sundhed og Omsorg hos Guldborgsund Kommune
Mail: [email protected]

Forstander:
Pernille Espensen, Bakkevej 16, 4800 Nykøbing F.
Pædagog
Mail: [email protected]

Medarbejderpræsentant og sekretær:
Ellen Hansen,Krøngevej 29, 4930 Maribo
Pædagog
Mail: [email protected]