Info til sagsbehandlere

Den selvejende institution Nielstrup. 

Organisationsform:
Fond

Forstander:
Pernille Espensen, tlf. 22 12 11 39, mail: [email protected]

Stedfortræder:
Malene Autzen, tlf. 29 13 22 45, mail: malene
@www.nielstrup.dk

Godkendende myndighed:
Socialtilsyn Øst

Informationer på Tilbudsportalen

Godkendelser:
APV o.lign.:
Antal pladser:
8 døgnpladser og 4 udslusningspladser/§107

Aldersgruppe:
10 – 18. år (forlængelse til 23. år.) §66, stk1, nr 5
18 - 22 år §107

Antal medarbejdere:
Opholdsstedet er normeret med 1 leder, 1 stedfortræder, 8 pædagogiske medarbejdere og 1 servicemedarbejdere.

Samtlige medarbejdere modtager regelmæssig supervision v. psykolog Lisbeth Stenning.

Opholdstakst:
§66, stk1, nr 5 pr. 1/1 2017 kr. pr. md. 69.630,-
§107 pr. 1/1 2017 kr. pr. md. 34.720,- I prisen er indeholdt hvad der svarer til 15 timers ugentlig støtte. Yderligere støtte kan aftales efter behov.

§76 pr. 1/1 2017 kr. pr. md. 39.150,-

Timepris ved tilkøb pr. 1/1 2017 kr.pr.md. 325.-

Døgntakst hovedhus pr. 1/1 2017 kr.pr.md. 2.289.-