hovedhuset

Nielstrup – Hovedhuset 

 
Beskrivelse:
I hovedhuset på Nielstrup tilbydes der døgnanbringelse med plads til 8 børn i alderen 10 – 23. år. Der er tilknyttet fast personale 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tilbuddet i hovedhuset er skabe en hverdag med en tydelig struktur, der giver forudsigelighed og genkendelighed. Samtidig med at den enkeltes særlige behov bliver tilgodeset, hvor den unge får udfordringer i hverdagen tilpasset den enkeltes behov og udviklingsplan.

 

Den pædagogiske metode er en anerkendende tilgang til de unge, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt, ligesom at inddragelse af de unge er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse og som er afgørende i forhold til deres individuelle udvikling.

 

Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der er udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

 

Fysiske rammer:
Nielstrup er beliggende i en stor smuk ejendom, der er ejet af Krenkerup Gods, hvor fonden har lejet sig ind. Hovedhuset opført 1882, rummer 8 børn/unge værelser, 2 vagtværelser, kontorer, køkken, spisestue, dagligstue, computerrum, bibliotek/hobbyrum, aktivitetsrum. I Sidefløjen er der udslusningslejlighed og et vaskerum.

 

Der er garage med værksted, friluftsrum og cykelstald. Bygningerne er omgivet af stor have med en lille sø, omkranset af skov, hvor der er på sigt skal være shelter og bålplads. I haven er der stor mulighed for praktisk arbejde, såvel som leg og boldspil.

 

Indhold i hverdagen:
Hverdagen er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad der skal ske. Mandag til fredag ligner hinanden, med morgenvækning, bad, morgenmad og af sted til skole. Eftermiddagene står på lektielæsning og fritidsaktiviteter. En ugentlig rengøringsdag og en ugentlig dag, hvor man er med til at lave mad.

 

Udover de strukturelle rammer og den pædagogiske behandling er aktiviteter en vigtig faktor i tilbuddet. Alle unge går til en til to fritidsaktiviteter udenfor Nielstrup, dette betyder at der er mulighed for at knytte venskaber og netværk udenfor skole og ”hjem”, ligesom vi tror på at det er et godt socialiseringsredskab, at man gebærder sig i samfundets forskellige tilbud.

 

På Nielstrup er aktiviteter en naturlig ting i hverdagen, specielt weekenderne bliver brugt til oplevelser både i form af udendørsaktiviteter, hvor bl.a. shelteret og bålplads bliver brugt flittigt, ligesom det kan være oplevelser af kulturel karakter. De mange aktiviteter er medvirkende til at højne selvværd, bryde grænser og blive bedre til at være sammen med andre og kunne samarbejde. I ferier prioriterer vi ligeledes ture og kolonier med et forskelligt artet indhold, til grænsebrydende og fysiske naturferier til kulturelle udflugter, ligesom vi har en årlig skiferie, hvor alle lærer at stå på ski.

>

Pædagogiske ressourcer:
Nielstrup har fungeret som opholdssted siden 1982, hvor det er stiftet af to bosiddende par som socialpædagogisk kollektiv i plejefamilielignende rammer, til at i dag at være en institution hvor der ikke er bosiddende medarbejdere, men hvor de strukturerede rammer fortsat er en del af hverdagen, men hvor den enkelte unges særlige behov og den pædagogiske intervention er i højsædet.

 

Nielstrup har i mange år arbejdet udfra en strukturel og konsekvens pædagogisk metode, hvor vi i dag afspejler en institution i udvikling, hvor der er igangsat en proces i forhold til at møde de unge med en anerkendende pædagogisk tilgang. For at understøtte denne proces modtager alle medarbejder fast supervision ved ekstern supervisor.

 

Der er personale til rådighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Personalenormeringen er 1,3 pr. barn, hvilket betyder at der i hverdagen er mindst to voksne på arbejde. Der er altid en voksen der sover i huset og i weekenderne møder 2 medarbejdere ind fra fredag middag til mandag morgen, hvilket giver mulighed for der er sammenhæng og muligheder for ture ud af huset. I personaledækningen tages der højde for unge der skal have støtte til bl.a. opstart af fritidsaktivitet, til hjemrejser, skolesamarbejde m.v. Ligesom det prioriteres at besøge eller have kammerater med hjem.

 

Forældresamarbejde:
I forbindelse med indflytning samt i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplan, laves der konkrete aftaler for forældresamarbejdet. Herunder samværsplan og evt. besøg på Nielstrup. Vi prioriterer at have jævnlig telefonisk kontakt f.eks. hver anden uge til informationer og orienteringer, ligesom vi opfordrer forældre til deltagelse i skolearrangementer eller lignende. Vi inviterer to gange om året til statusmøde samt til en årlig familiedag, til fælles aktiviteter og samvær.

 

Økonomi:
Opholdsbetalingen dækker den unges fulde forsørgelse, kost, logi og daglige fornødenheder. Herunder deltagelse i fritidsaktiviteter, ture og ferier. Der udbetales tøj og lommepenge efter KL takster, samt kostpenge til forældre ved ophold i hjemmet over 3 døgn.
Medicin udgifter til kroniske lidelser, briller samt udgifter til behandling hos speciallæge, psykolog m.v. der ikke er dækket af sygesikringen dækkes ikke af opholdsbetalingen, ligesom ekstra ordinære udgifter knyttet til den enkelte unges særlige behov der er udover den almindelige forsørgelse søges dækket hos anbringende myndighed.